Browsing Tag

#bijotpadanyojana

कृषी उन्नती योजनेंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य ग्राम बिजोत्पादन योजना

कृषी सेवक | १४ ऑक्टोबर २०२२ | रब्बी हंगाम सन २०२२-२३ मध्ये कृषी उन्नीत योजना अंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य अंतर्गत ग्राम बिजोत्पादन योजना गहू व हरभरा या पिकांकरीता जळगांव…
Read More...