उद्यान पंडित पुरस्कार

बातमी शेअर करा

कृषी सेवक I ११ डिसेंबर २०२२ I महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पादन व कृषी उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्यात दरवर्षी फलोत्पादन क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकऱ्यास कृषी विभागामार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मा. राज्यपाल महोदय यांचे हस्ते उद्यान पंडित पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. दरवर्षी प्रमाणे सन 2021 साठी कृषी विभागामार्फत नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांकडून उद्यान पंडित पुरस्कारासाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. पुरस्काराचे स्वरूप- रू.25000/- रकमेचा धनादेश, स्मृतीचिन्ह, प्रशस्तीत्र व सपत्नीक / पतीसह सत्कार देण्यात येणारे पुरस्कार संख्या- 08 (प्रत्येक कृषी विभागातून 01 याप्रमाणे)

पुरस्कारासाठी चे निकष

1) पुरस्कारासाठी प्रस्तावित शेतकरी स्वतः आधुनिक पद्धतीने फलोत्पादन पिके (फळे,

भाजीपाला, फुले, मसाला पिके, सुगंधी औषधी वनस्पती) घेणारा, फलोत्पादना अंतर्गत

उत्पादन रोपवाटिका, सेंद्रिय निविष्ठा, उत्पादन व वापर काढणी पश्चात व्यवस्थापन,

प्रतवारी, पॅक हाऊस, साठवणूक व मूल्यवर्धन प्रक्रिया विपणन निर्यात इत्यादी कार्यात

सहभागी होऊन उल्लेखनीय कार्य करणारा अधिक नफा मिळविणारा तसेच

फलोत्पादनासंबंधी विविध स्पर्धा प्रदर्शन मिळावे संशोधन संस्था यांना भेटी इत्यादी

उपक्रमात सहभागी होणारा व परिसरातील शेतकऱ्यांना सहभागासाठी उद्युक्त करणारा

असावा. 2) शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या नावावर शेती असावी त्याचप्रमाणे 7/12 व 8-अ उताऱ्यांवर प्रस्तावित तपशिलाच्या अनुषंगाने फलोत्पादन पिकाच्या नोंदी असणे आवश्यक आहे. 3) शासनाच्या कृषी विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या राज्यस्तरीय दोन पुरस्कारांमधील अंतर किमान तीन वर्ष असावे.

4) प्रस्तावित शेतकरी केंद्र / राज्य शासकीय / निमशासकीय किंवा शासन अंगीकृत संस्थेमध्ये नोकरी करत नसावा किंवा सेवानिवृत्ती वेतन किंवा कोणत्याही प्रकारचे नियमित मानधन घेणारा नसावा.

प्रस्तावासोबत आवश्यक कागदपत्रे

paid add

1. 7/12 व 8- अ चा उतारा (पुरस्कार अनुषंगिक फलोत्पादन पिकांच्या नोंदी सह)

2. केंद्र राज्य शासकीय निमशासकीय किंवा शासन अंगीकृत संस्थेमध्ये नोकरी करत नसले बाबत तसेच सेवानिवृत्ती वेतन व मानधन घेत नसल्याबाबतचे स्वयंघोषणा पत्र

3. मूळ प्रतीतील जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचा चारित्र्याचा दाखला.

4) मिळालेले पुरस्कार व कृषी विषयक कार्य दर्शविणारे प्रमाणपत्रे

5) फलोत्पादना संबंधी स्पर्धा, कृषीप्रदर्शने, संशोधन संस्थांना भेटी इ. उपक्रमात सहभागी

झाल्या बाबद तपशील तरी वरील प्रमाणे नाशिक विभागातील पात्र इच्छुक शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून पुरस्कारासाठी प्रस्ताव सादर करावा असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक, नाशिक श्री. मोहन वाघ, यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.. नाशिक विभागातील मागील 3 वर्षातील कृषिभूषण (सेंद्रीयशेती ) पुरस्कार विजेते

अ.क्र

पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्याचे नाव पुरस्काराचे वर्ष-

1 श्री. रविंद्र माधवराम महाजन, जामनेर ता.जामनेर जि. जळगांव -2017

2 श्री. सिताराम काळु चौधरी, मागंधे ता.सुरगाणा जि. नाशिक -2018

3 श्री. बाळासाहेब कडु देवरे वाजगांव ता. देवळा जि. नाशिक -2018

बातमी शेअर करा

कृषी सेवकचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

फेसबुकट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम