अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतक-यांनी सुक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

बातमी शेअर करा

कृषी सेवक I १० डिसेंबर २०२२ I प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना प्रति थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन) सन 2022-23 अंतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार अल्प व अत्यल्प भूधारक यांना 55 टक्के व बहुभुधारक यांना 45 टक्के अनुदान देय आहे. तसेच मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजने अंतर्गत अतिरिक्त 25 टक्के व 30 टक्के पुरक अनुदान देणेबाबत तरतुद करण्यात आलेली आहे. अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती या प्रवर्गातील लाभार्थ्याना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजने अंतर्गत पुरक अनुदान देय असल्याने पात्र शेतकऱ्यांना मंजुर मापदंडाच्या 90 टक्के च्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते.

सन 2022-23 मध्ये अनुसुचित जाती प्रवर्गाकरिता रु. 80 कोटी व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लाभ देणेकरीता रु. 66 कोटी निधी उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत महाडीबीटी पोर्टलवर प्राप्त होणा-या अनु.जाती व अनु. जमाती लाभार्थ्याचे अर्जाचे प्रमाण कमी असून अर्ज नोंदणी बाबत मोहीम स्वरुपात प्रयत्न या कार्यालय स्तरावरुन करण्यात येत आहे. अर्ज नोंदणी करणेसाठी दिनांक 01 डिसेंबर, 2022 या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या जास्तीत जास्त शेतकरी यांनी या कालावधीत महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावे. अर्ज करतांना अचुक माहीती भरावी जेणेकरुन अर्ज रद्द होणार नाही. तरी जास्तीत जास्त शेतकरी यांनी अर्ज नोंदणी करुन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक श्री मोहन वाघ यांनी केलेले आहे.

paid add

अर्ज करताना मालकीचा 7/12 8 अ, आधार कार्ड व बँक पासबुक सोबत असणे आवश्यक आहे. आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे. लाभार्थी शेतक-यांकडे सिंचनाची सुविधा असावी व त्याची नोंद 7/12 उता-यावर असावी, नोंद नसल्यास विहीर, शेततळे इ. बाबत स्वयं घोषणापत्र देण्यात यावे. योजनेचा लाभ 5 हेक्टर पर्यंत देण्यात येईल. अर्जाची महाडीबीटी पोर्टलवर संगणकीय सोडत काढण्यात येईल व निवड झाल्यानंतर शेतक-यांना लघु संदेशाद्वारे कळविण्यात येईल. पुर्वसंमती मिळाल्यानंतर नोंदणीकृत कंपनीचे अधिकृत वितरकांकडुन संच खरेदी करता येईल. संच बसविल्यानंतर कृषि पर्यवेक्षकामार्फत मोफत तपासणी होवुन शेतकरी यांच्या बँक खात्यावर अनुदान वर्ग होते.

विभागातील मंडळ कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक यांचे मार्गदर्शनाखाली सर्व कृषि सहाय्यक प्रत्येक गावात मेळावे आयोजीत करून योजनेची माहिती देणार आहे. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या ७गावातील कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी व CSC केंद्रावर संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागीय कृषि महासंचालक नाशिक विभाग नाशिक मोहन वाघ यांनी एका प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये केले आहे.

बातमी शेअर करा

कृषी सेवकचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

फेसबुकट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम